ΝΥΚΤΑΡΗΣ

Η αρτοποιία Νύκταρης είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τις Σίσες Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Η επιχείρηση ειδικεύται στην παραγωγή του Κρητικού Παξιμαδιού. Ένα προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, βασικό στοιχείο της Κρητικής Δίαιτας , η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως η πλέον αντιπροσωπευτική της Μεσογειακής Δίαιτας. Το Παξιμάδι είναι το διπλοφουρνισμένο ψωμί της Κρήτης, μια συνταγή παρασκευής και διατήρησης του ψωμιού που πιθανότατα ανάγεται στους προϊστορικούς χρόνους